LlogoGLA_old‘Any 2006 la Gran Lògia Unida d’Anglaterra conjuntament amb el seu Suprem Gran Capítol de Maçons d’Anglaterra va crear sota l’autoritat de la Gran Lògia d’Andorra, quatre Capítols del Reial Arc:

El primer amb el nom de Maçoneria Universal Nº 6, consagrada el dia 02 de juny 2006 amb una cerimònia realitzada pel M. R. Company Richard Price, Gran Superintendent de Worcestershire i el seu col·legi.


El segon Capítol es Carlemany Nº 3, que és l’antic Hanworth Park Chapter Nº 5634 del Suprem Gran Capítol dels Maçons d’Anglaterra, consagrat l’any 1985 i entregat a la Gran Lògia d’Andorra el 27 d’Abril 2006.

El tercer és el Capítol Vescompte Arnau de Castellbó Nº 4, és l’antic The Fellowship Chapter Nº 2535, del Suprem Gran Capítol dels Maçons d’Anglaterra, consagrat l’any 1896 i entregat a la Gran Lògia d’Andorra el 27 d’abril 2006.

Finalment, el El quart és el Capítol Montsalvat Nº 5